Welkom op de NIEUWE plek van de HCC!Noord-Limburg website

Afdrukken
PDF
HCC Noord-Limburg
De website van HCC!Noord-Limburg is definitief verhuisd en heeft daarmee een nieuwe, makkelijkere URL gekregen: www.HCC-Noord-Limburg.nl.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de "oude" URL aan te passen in uw Favorieten ?
No problem found
Slechts 3 maanden na de ingebruikname van de nieuwe website van HCC!Noord-Limburg bleek dat het succes zo groot was, dat we genoodzaakt waren om onze website te verhuizen naar een professionelere hosting provider. De inhoud is hetzelfde, maar de engine eronder is totaal gewijzigd: moderner, sneller, groter, stabieler en betere beheer mogelijkheden.

Hiermee hopen we de bezoekers van de website van HCC!Noord-Limburg ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van up-to-date informatie op deze website!


'Het' verhaal...:

Voor de geïnteresseerden volgt hier een overzicht van de ups-and-downs en de redenen waarom:
 • De oude website van HCC!Noord-Limburg was vroeger (jaren geleden) gehost op nlimburg.hccnet.nl: helaas weet niemand meer de details: daarom moeten we het stellen met een eenvoudige, automatische doorverwijzing.....zie: http://www.nlimburg.hccnet.nl/;
 • Daarna is de HCC!Noord-Limburg website verhuisd naar HCC Hobbynet.nl en beheert door Math Verstappen, Jan van der Linden, George Janssen, etc. Deze website was door hen opgezet in Dreamweaver en werd in de praktijd zo goed mogelijk beheerd door vooral Math Verstappen (oud voorzitter van HCC Noord-Limburg). Het betrof een recht-toe-recht-aan website met niet al te veel mogelijkheden;
 • Parallel hieraan beschikte HCC!Noord-Limburg inmiddels over een forum gebaseerd op het freeware XMB forum. Dit forum is ergens begin 2005 geïnstalleerd door Jan van der Linden. Ondanks diverse pogingen waren er in de ca. 2 jaar van het bestaan van dit forum slechts 4-5 personen die informatie op dit forum plaatste, desondanks gaven de statistieken aan dat er toch relatief veel bezoekers waren (enkele tientallen per maand). Op dit forum hebben uiteindelijk enkele honderden postings gestaan, waarvan ca. 98% gemaakt en gepost door Peter en de overige ca. 2% door Toine Koops (Open Source), Leo Verdellen en Math Verstappen;
 • Diverse malen zijn er initiatieven en oproepen geweest aan onze leden om ZELF actief bijdragen te leveren aan de website en het forum....helaas vrijwel zonder resultaat, toch leerde ons de bezoekers statistieken dat er weldegelijk lees/bezoekers interesse was....;
 • Eind 2006 / begin 2007 was dat dan ook de basis van vertrouwen toen we wederom over deze situatie spraken tijdens 'n webdesign werkgroep bijeenkomst: al filosoferend kwamen de aanwezigen samen tot de conclusie dat HCC!Noord-Limburg behoefte had aan een nieuwe generatie website gebaseerd op 'distributed message routing', of wel een CMS (Content Management System);
 • Peter heeft daarna dit idee verder uitgewerkt: betaalde en Open Source alternatieven bekeken, besproken met betrokkenen;
 • Uiteindelijk is begin februari 2007 de tijdelijke werkgroep 'Nieuwe website HCC!Noord-Limburg' opgericht bestaande uit: Math Verstappen, George Janssen, Kelly Faessen, John Fleuren, Daan Hoeflaak o.l.v. Peter. De eerste werkgroep meeting vond plaats begin maart plaats o.l.v. Bert Feijen, waar hij de uitdaging bevestigde en de support van het bestuur 'mee' gaf;
 • Iedereen van deze werkgroep kreeg z'n taak toegewezen;
 • Diverse Open Source alternatieven zijn getest door Peter: Drupal, Plone, Joomla, PHPnuke, etc., maar al snel bleek dat Joomla de voorkeur had: voornamelijk omdat er erg veel add-on's voor te krijgen waren, er reeds héél veel websites gebruik van maken (= het had dus z'n sporen reeds verdiend), er ook diverse HCC website waren die hiervan gebruik maakte, het was gratis en zéér flexibel;
 • Helaas heeft het (te) lang geduurd voordat HCC bestuur ons voorstel om Joomla als platform voor de HCC!Noord-Limburg website te gebruiken bevestigde: uiteindelijk hebben we medio juni 2007 zelf maar de knoop doorgehakt en Joomla als basis gekozen;
 • Het functionele ontwerp voor de nieuwe HCC!Noord-Limburg website groeide op ons forum (daar was zelfs een apart forum voor ingericht) en was daarmee van dag-1 steeds voor iedereen toegankelijk en te volgen: Het functionele ontwerp bevatte zaken als vormgeving, menu structuur, logische indelingen, benodigde functies, etc.;
 • Peter had thuis op één van zijn PC's in het netwerk een test opstelling gemaakt en die via de router ook (voor een beperkte doelgroep) toegankelijk gemaakt vanuit het internet. (configuratie: Windows XP, programma XAMPP (=Apache webserver, MySQL database server, FileZilla FTP server, Mercury E-mail server, etc.) en natuurlijk Joomla 1.0.12, later ge-upgrade naar 1.0.13);
 • In de periode maart t/m juli hebben we diverse malen demonstraties gegeven aan: tijdens leden bijeenkomsten, tijdens werkgroep bijeenkomsten, etc. zowel vanaf het test systeem bij Peter thuis, maar ook zelfs vanaf een demo inrichting op een notebook;
 • Na (te) lang wachten kregen we uiteindelijk medio juni 2007 van het HCC!Noord-Limburg bestuur het definitieve groen licht op ons ontwerp;
 • Omdat de website van HCC!Noord-Limburg reeds sinds jaar-en-dag gehost werd door HCC!Hobbynet.nl (jaren geleden opgezet door de Unix gg van HCC) en omdat hosting daar voor ons GRATIS was, was het logisch dat we ook onze nieuwe website zouden laten hosten bij HCC!Hobbynet.nl;
 • Technisch en functioneel waren we er al sinds enkele maanden klaar voor, maar nog steeds ontbrak de inhoud.....en een 'lege' website heeft geen zin: diverse malen is degene die binnen de werkgroep de taak had om voor de inhoud te zorgen dringend verzocht om de inhoud aan te leveren, zodat deze gepubliceerd kon worden....ondanks dat hiervoor al enkele maanden tijd voor geweest was, gebeurde dit helaas niet......;
 • Omdat verder uitstel zou betekenen dat de nieuwe website pas verderop na de vakanties, ergens in september of zelfs nog later 'live' zou gaan, heeft Peter het HCC!Noord-Limburg bestuur gevraagd om zelf (i.p.v. iemand van het bestuur) de inhoud te mogen maken: dit akkoord ontvingen we slechts enkele dagen vóór de vakanties......;
 • In 2 avonden tijd heeft Peter toen de inhoud geschreven (HCC!Noord-Limburg, HCC!Nederland, de werkgroepen, de beschrijving van de werkgroepen en de personen (bestuur, werkgroep coördinatoren en webmasters), de website regels, en op de nieuwe website gepubliceerd;
 • De laatste zaterdag vóór de vakantie periode (14 juli, heerlijk weer) was ‘het’ dan zover: Kelly en Peter begonnen om ca. 15:00 uur bij Peter thuis:
  • Maken van file backup d.m.v. FileZilla FTP van de ‘oude’ website en forum (http://n-limburg.hcc.nl en http://n-limburg.hcc.nl/forum), idem van de MySQL databases daarvan;
  • Maken van file backup via het netwerk bij Peter thuis van de ‘test’ (Joomla! Based) website en de MySQL databases daarvan;
  • De ‘oude’ website en forum werd geheel gewist;
  • De zojuist gemaakte file- & database backup van de ‘test’ site werd gerestored op http://n-limburg.hcc.nl/;
  • Diverse settings werden aangepast in de MySQL database, PHP en de Joomla! Back-end;
 • Om ca. 16:00 uur was de nieuwe website ‘live’….feest….het testen kon beginnen: dat verliep probleemloos: ook werd een backup meteen gemaakt….totdat de website na ca. 30 minuten testen compleet ‘weg’ was….crisis….wat nu…. nader onderzoek maakte duidelijk dat om onverklaarbare redenen, alle databases gewist waren….hoe kon dat….de eerste vermoedens van HDD problemen van de HCC!Hobbynet.nl server kwamen naar boven…..toch werd gekozen (i.v.m. tijddruk) voor de meest voor de hand liggende oplossing: backup weer restoren: dat was binnen 20 minuten gedaan….probleem verholpen, maar we waren natuurlijk wel alert en hielden de website goed in de gaten….;
 • Iedereen werd die middag/vroege avond door Peter d.m.v. E-mail geïnformeerd over de nieuwe website;
 • De vakantieperiode brak aan: de website voldeed prima: de bezoekers statistieken gaven aan dat de ‘nieuwe’ website véél meer bezoekers (factor 3 tot 4) trok dan de ‘oude’ website;
 • In de laatste weken van de vakantie periode trainde Peter alle betrokken werkgroep coördinatoren aan de hand van een door hem gemaakte documentatie (is gepubliceerd op de website en daarmee alleen voor bestuurs-, & kernleden toegankelijk): het is immers met de komst van een Joomla! CMS-based website nadrukkelijk NIET meer de bedoeling dat één iemand de website vult met gegevens (nieuws, activiteiten agenda en Mediatheek gegevens), maar dat betrokkenen dit ALTIJD zelf doen, zoals al maanden vooraf door Peter verkondigd aan alle betrokkenen;
 • Toen gebeurde ‘het’: zaterdagavond 15 september om ca. 23:00 uur ‘crashte’ de HCC!Hobbynet.nl server compleet i.v.m. hardware problemen, bemerkt zondagochtend / vroege middag…..crisis….communicatie met HCC Hobbynet.nl beheerders bevestigde de ‘crash’, waarop Peter iedereen d.m.v. E-mail informeerde, helaas was niet alleen de website van HCC!Noord-Limburg getroffen, maar vele andere websites van HCC groeperingen en afdelingen en zelfs enkele non-HCC groepen…..;
 • HCC!Hobbynet.nl werkte inmiddels aan het herstel van de server zonder voldoende (naar onze beste informatie) onderzoek te doen naar de oorzaak, gevolgen en oplossing hiervan, maar gaf de RAID controller de schuld (i.p.v. de ‘enige’ bewegende delen die dus kunnen & zullen slijten, de HDD’s) en upgrade de firmware hiervan….stom natuurlijk, want dit is dan de oorzaak dat de inhoud van de HDD’s definitief compleet verloren raakte…..de crisis werd hierdoor NOG groter…..immers wist vrijwel geen enkele webmaster van de HCC groeperingen en afdelingen dat ze ZELF moesten backuppen: HCC!Hobbynet.nl beschikte inderdaad NIET over een backup…..crisis….;
 • HCC!Hobbynet.nl bracht de server dinsdagavond-laat (18 september) weer in de lucht;
 • Gelukkig (en natuurlijk) beschikte HCC!Noord-Limburg WEL over een enkele dagen oude backup die woensdagochtend 07:10 uur werd gerestored: helaas bleek meteen dat er problemen waren: diverse files waren verminkt waardoor de website problemen onaanvaardbaar grote gaf….tot 3 maal toe is de backup gerestored, telkens resulteerde dit in de dezelfde problemen…..toen werd duidelijk, dat ‘we de problemen van de HDD’s telkens mee gebackupd hadden’: reeds geruime tijd moet de HCC!Hobbynet.nl server verminkte files gehad hebben (dat verklaart dan ook meteen de problemen op 14 juli), maar omdat de server grotendeels de gegevens uit z’n cache haalde, was dit niet zichtbaar geworden voor de gebruikers/websites…..;
 • Om definitief achter de oorzaak van deze problemen te komen, werd woensdag door Kelly en Peter een iets oudere backup terug geplaatst op een apart hiervoor thuis ingerichte test-PC met Xampp: daar werd dit vermoeden nogmaals bevestigd…ook de iets oudere backups hadden soortgelijke problemen….;
 • De backup van 9 juli bleek min-of-meer betrouwbaar genoeg: deze werd dan ook woensdagavond op de HCC!Hobbynet.nl server teruggeplaatst en donderdag gecontroleerd en bijgewerkt….diverse kleinere problemen bleven helaas bestaan….enkelen werden na verloop van tijd verholpen, maar van enkelen konden we de oorzaak NIET achterhalen….;
 • Drukke communicatie hierover met de HCC!Hobbynet.nl beheerders (we werden zelfs op ’n gegeven moment door hen uitgeroepen tot de grootgebruikers van hun helpdesk ‘ticketing systeem’….;-))….hierbij werd steeds duidelijker dat zij niet aan de eisen/wensen die wij stelden konden voldoen v.w.b. kwaliteit / snelheid / professionaliteit / etc.; uiteindelijk gaf HCC!Hobbynet.nl beheer dit ook ruiterlijk toe: hierbij de belangrijkste zinsneden uit één van hun E-mails hierover:
  • ‘….Jullie zijn gegroeid en wij zijn gegroeid maar misschien iets minder….’
  • ‘….Wanneer wij als klein 'providertje' met louter en alleen vrijwilligers en zeer beperkte middelen niet (meer) kunnen voldoen aan de verwachtingen van HCC!Noord-Limburg, moeten we ons realiseren dat Hobbynet misschien niet meer de beste plek is waar jullie moeten hosten. Let wel, ik zeg niet 'ga maar weg', integendeel. Maar wanneer een website zo groot en belangrijk wordt voor een organisatie als die van jullie, ga dan goed na of de hosting en andere faciliteiten daar (nog) wel op aansluiten. Met de huidige groep vrijwilligers van HCC!Hobbynet.nl is het vrijwel onmogelijk meer te doen dan we nu doen…..’;
 • Ook in de dagen/weken na de hardware crash van de HCC!Hobbynet.nl hosting server bleven er zich ‘onverklaarbare’ incidentjes en incidenten voordoen die eigenlijk allemaal terug te voeren waren op een combinatie van wellicht nog instabiele hardware en een combinatie van onvoldoende tijd/organisatie/kennis bij HCC!Hobbynet.nl….;
 • Dit samen met de eerdere ervaringen heeft ons doen besluiten om naar alternatieve hosting providers om te zien: velen zijn bekeken, maar uiteindelijk zijn we via positieve mond-op-mond reclame en ervaringen en relatief lage prijzen terecht gekomen bij www.WebReus.nl in Eindhoven;
 • WebReus.nlNadat het HCC!Noord-Limburg bestuur budget beschikbaar maakte voor de jaarlijkse hosting en domein kosten (enkele tientallen Euro’s), nam Peter na het zoveelste onverklaarbare incidentje met de HCC Hobbynet.nl gehoste website het definitieve besluit om snel over te stappen naar hosting bij http://www.webreus.nl/;
 • Maandagavond 8 oktober 2007 werd het webhosting (WebReus-Plus pakket: 1GB diskruimte en 15GB dataverkeer per maand) en een logischere domeinnaam: http://www.hcc-noord-limburg.nl/ bij http://www.webreus.nl/ besteld;
 • Woensdagavond 10 oktober 2007 begonnen Daan en Peter om ca. 20:30 uur met het maken van een goede file & database backup van de ‘oude’ HCC!Hobbynet.nl gehoste website, waarna we deze uploade naar de WebReus.nl web- & database server. Nadat we de instellingen aangepast hadden, was de website om ca. 22:15 uur ‘live’. Hierna hebben we alles getest en waar nodig aangepast;
 • Donderdagavond 11 oktober 2007 heeft Peter een automatische/getime-de doorverwijzing op de ‘oude’ plek geplaatst en daarmee de nieuwe URL en website definitief in gebruik genomen: http://www.hcc-noord-limburg.nl/. Natuurlijk is de oude website en forum compleet geblokkeerd voor toegang en zal deze vooralsnog gebruikt blijven t.b.v. ons fall-back scenario;
 • Iedereen werd die donderdagavond door Peter d.m.v. E-mail geïnformeerd over de nieuwe plek van onze http://www.hcc-noord-limburg.nl/ website;
 • Achteraf bleek dat, nu we gehost werden op WebReus.nl, in één klap alle bestaande problemen/probleempjes van HCC!Hobbynet.nl verdwenen waren….dit bevestigde nogmaals de juistheid van ons besluit !


Heeft u opmerkingen en/of vragen, stuur dan een e-mail naar de webmaster.


 
Share

Login


Uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren?

HCC op Twitter

Oneliners

If you can't stand the heat, get out of the kitchen.