HCCRijnmond logo_220x38  

Uitnodiging

Algemene Leden Vergadering

Buurthuis De Wel, Bongerd 2a in Capelle a/d IJssel.    

23 april 2012    Aanvang 20.00 uur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA                         

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarstukken  2011
  5. Bestuursverkiezing
  6. Activiteiten  2012
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Toegang tot de ALV uitsluitend voor HCC leden. Legitimatie HCC Ledenpas.

Toelichting punt 5:

De huidige bestuursleden t.w. Luuk Dreijer voorzitter, Cor vd Waal secretaris / penningmeester en Ruuth Brouwer bestuurslid zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Kandidaat bestuursleden zijn:

de heer Ger Stok uit Krimpen aan den IJssel en

de heer Luit Poppema uit Rotterdam.

Kandidaat bestuursleden kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij de voorzitter tot uiterlijk een half uur vóór de aanvang van de vergadering.

*************************************************************************************************

Na de ALV is er gelegenheid voor het reguliere programma.

Share

Login


Uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren?

HCC op Twitter

Oneliners

Everyone has a photographic memory. Some just don't have film.