ubuntu-linux-logoUbuntu is het snelst groeiende en meest populaire Open Source besturingssysteem. Het installeren van Ubuntu op een ‘kale’ computer is niet ingewikkeld. Daar zorgt het uitgekiende stappenplan bij de installatie wel voor. Ubuntu installeren naast Windows gaat in de meeste gevallen ook goed. Maar wat kunt u doen als u Ubuntu ‘alleen maar’ wilt uitproberen? Het opstarten van de live-cd is een optie, maar dat levert slechts een redelijke eerste indruk. Een alternatief is het installeren van Ubuntu in een virtuele computer. Bij een virtuele computer wordt (een deel van) de hardware geëmuleerd door software. Het is goed mogelijk om Ubuntu in een virtuele machine te testen die volledig onder Windows draait en waarvoor u niet hoeft te herstarten. Dit vereist wel iets van uw computer. Zo moet er voldoende werkgeheugen zijn om zowel Windows als de virtuele computer te draaien. Bij Windows 7 moet u dan wel denken aan meer dan 2 GB RAM-geheugen. In dit artikel leert u hoe u VirtualBox kunt installeren en vervolgens hoe u Ubuntu in een virtuele computer onder VirtualBox installeert. VirtualBox is software voor het maken en gebruiken van virtuele computers. Het is deels Open Source en is gratis te downloaden. De oefeningen voor het installeren van Ubuntu onder VirtualBox gaan ook op voor gebruik van VirtualBox onder Linux of Mac OS X.

Hoe installeer ik VirtualBox onder Windows?

1 Ga naar de website van VirtualBox (http://www.virtualbox.org) en klik op Downloads.

Figuur 1: VirtualBox is voor meerdere besturingssystemen beschikbaar

2 Download nu VirtualBox for Windows hosts en het VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack.
3 Ga naar de map waarin de binnengehaalde bestanden zijn opgeslagen en installeer eerst het bestand VirtualBox-4.0.x-x-Win.exe. Dubbelklik op het bestand.

Figuur 2: VirtualBox is in een paar stappen geïnstalleerd

4 Doorloop het stappenplan door op Next te klikken. U krijgt de melding dat het installatieprogramma uw netwerkverbinding zal resetten en u daardoor kort de verbinding met het netwerk verliest.

Figuur 3: Tijdens de installatie van VirtualBox verliest u kort de verbinding met het netwerk.

5 Klik op Yes en wacht tot de installatie is afgerond.

VirtualBox is nu geïnstalleerd. In de map met binnengehaalde bestanden heeft u nog het pakket Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.0.x-x.vbox-extpack. Na installatie van dit pakket heeft VirtualBox ondersteuning voor USB 2.0-apparaten

6 Dubbelklik op Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.0.x-x.vbox-extpack en doorloop het installatieprogramma. U bent nu klaar om uw eerste virtuele machine onder Windows te installeren.

Hoe installeer ik Ubuntu in VirtualBox?

Voor het installeren van Ubuntu in VirtualBox is het voldoende om het .iso-beeldbestand (ubuntu-11.04-desktop-i386) op uw computer opgeslagen te hebben, maar u kunt ook gebruik maken van de Ubuntu-cd. U kunt het .iso-beeld bestand hier downloaden: http://www.ubuntu-nl.org/getubuntu/download

1 Start VirtualBox op. U ziet nu het startscherm

Figuur 4: Via het startscherm van VirtualBox maakt u uw eerste virtuele machine aan.

2 Klik op Nieuw. U komt nu in het stappenplan voor het aanmaken van een nieuwe virtuele machine.

Figuur 5: Via het startscherm van VirtualBox maakt u uw eerste virtuele machine aan.

Het aanmaken van een nieuwe virtuele machine omvat een aantal stappen: (1) aangeven welk besturingssysteem geïnstalleerd gaat worden; (2) hoeveel werkgeheugen de virtuele machine toebedeeld krijgt; (3) het aanmaken van een virtuele harde schijf; en (4) het fine-tunen van de nieuwe virtuele machine.

2 Klik op Volgende. U kunt nu via de pulldown menu’s aangeven welk besturingssysteem u wilt installeren (Linux) en welke versie (Ubuntu). De naam voor de nieuwe virtuele machine bepaalt u zelf. Het programma past het pictogram automatisch aan. Zodra u klaar bent klikt u op Volgende.

Figuur 6: VirtualBox geeft ondersteuning voor meerdere besturingssystemen.

2 U moet nu bepalen hoeveel werkgeheugen (RAM) aan de virtuele machine wordt toegewezen. U kunt nooit meer werkgeheugen uitdelen dan op uw computer geïnstalleerd is. Voor Ubuntu is 512 MB voldoende.

Figuur 7: Ubuntu heeft 512 MB nodig om goed te kunnen werken onder VirtualBox.

3 Klik op Volgende. Als volgende stap maakt u een nieuwe (virtuele) harde schijf aan. Dat is standaard al aangegeven. Door op Volgende te klikken komt u in het volgende stappenplan. Volg dit stappenplan tot u bij het scherm Soort opslag voor de harde schijf komt.

Figuur 8: U moet vooraf bepalen welk type virtuele harde schijf u maakt: één die meegroeit met de virtuele machine of één met een vaste omvang

4 U heeft nu twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het aanmaken van een virtuele harde schijf met een vooraf bepaalde maximale omvang, maar die vervolgens ‘mee groeit’ met de installatie van het besturingssysteem. Door deze optie wordt de ruimte op uw fysieke harde schijf niet gelijk in beslag genomen. De tweede mogelijkheid is het aanmaken van een virtuele harde schijf met een vaste omvang. In dat geval wordt op uw fysieke harde schijf direct een bestand gemaakt met de maximaal aangegeven grootte. De virtuele machine is dan ook wat sneller. Aan u de keuze. Klik vervolgens op Volgende.

Figuur 9: U kunt zelf bepalen hoe groot de nieuwe virtuele machine moet worden.

5 Geef aan hoe groot de harde schijf moet worden. VirtualBox kan schijven aan tot 2 TB, maar zoveel is niet nodig voor een Ubuntu-installatie. Het is aan te raden om minimaal 10 GB beschikbaar te stellen. Meer dan 40 GB is echt niet nodig. Klik weer op Volgende. U krijgt een scherm met daarop de samenvatting van de te verrichten handelingen gepresenteerd. Met een klik op Klaar wordt de nieuwe virtuele machine aangemaakt.

Wat heeft u na het doorlopen van deze stappen? U beschikt nu over het virtuele equivalent van een nieuwe, maar kale computer. Deze computer heeft een harde schijf, een bescheiden grafische kaart, usb-poorten, een ethernetkaart en een cd/dvd-drive. Om de nieuwe computer volledig geschikt te maken voor de installatie van Ubuntu moeten een paar onderdelen ingesteld worden.

Figuur 10: Dit is uw eerste virtuele computer

6 Klik op Instellingen.

We gaan nu twee onderdelen instellen: (1) het vergroten van het geheugen voor de grafische kaart en (2) het vastkoppelen van de Ubuntu-cd.

7 Klik in het linkerpaneel op Beeldscherm. In het rechterpaneel verschijnen dan twee tabbladen. Vergroot op het tabblad Video het video geheugen naar 128 MB (Indien u niet genoeg werkgeheugen heeft, kunt u ook volstaan met 32 MB). Dit geheugen wordt afgetrokken van het totaal beschikbaar gestelde werkgeheugen voor de virtuele computer. In dit geval houdt u voor de computer 512 MB – 128 MB = 384 MB over. Dat is voldoende.

Figuur 11: Ubuntu heeft 128 MB aan video geheugen nodig.

8 Klik nu in het linkerpaneel op Opslag. In het rechterpaneel ziet u onder Opslagboom een IDE-controller en SATA-controller staan. Voor alle duidelijkheid, dit zijn softwarematige apparaten. Onder SATA-controller vind u de harde schijf (Ubuntu.vdi), de IDE-controller is nog leeg. Daar komt de Ubutu-cd.

Figuur 12: U moet alleen nog de Ubuntu-cd aan de virtuele machine koppelen.

9 Klik nu in het linkerpaneel op Opslag. In het rechterpaneel ziet u onder Opslagboom een IDE-controller en SATA-controller staan. Voor alle duidelijkheid, dit zijn softwarematige apparaten. Onder SATA-controller vind u de harde schijf (Ubuntu.vdi), de IDE-controller is nog leeg. Daar komt de Ubutu-cd.

Figuur 13: U kunt gebruik maken van het gedownloade .iso-beeldbestand of een fysieke Ubuntu-cd.

10 Klik op OK
De virtuele machine is nu klaar voor de installatie van Ubuntu.

11 Klik op Start en doorloop het stappenplan van de installatie van Ubuntu zoals in hoofdstuk 3.4 is uitgewerkt. Bij de eerste start krijgt u een aantal informatievensters over de werking van VirtualBox gepresenteerd.

Figuur 14: De installatie van Ubuntu in een virtuele machine verloopt verder identiek aan de installatie op een normale computer.

Hoe krijg ik de Unity grafische werkomgeving in Ubuntu onder VirtualBox?

Zodra de installatie is afgerond en u Ubuntu voor de eerste keer opstart onder VirtualBox wordt u geconfronteerd met een foutmelding. Met de standaardinstellingen kan VirtualBox Unity, de nieuwe grafische werkomgeving van Ubuntu niet draaien. U kunt gewoon met Ubuntu werken in de traditionele omgeving.

Het probleem is op te lossen, maar vereist een aantal extra stappen. U maakt dan gelijk kennis met het softwarebeheer via het programma Synaptic en het gebruik van het terminalvenster. Dit zijn tools voor meer ervaren gebruikers.

Figuur 15: Synaptic pakketbeheer is de tool voor geavanceerd beheer van de software onder Ubuntu.

1 Ga naar Systeem, Beheer, Synaptic pakketbeheer. Klik op Zoeken en vul in het zoekvenster de term virtualbox-ose-guest-x11 in. Dit pakket is nodig om er voor te zorgen dat de virtuele machine goed gebruik kan maken van alle virtuele hardware, in het bijzonder qua grafische capaciteiten. Klik op Zoeken.

Figuur 16: Installeer via Synaptic het pakket virtualbox-ose-guest-x11 om maximaal rendement te halen uit uw virtuele machine.

2 Synaptic geeft nu een overzicht van de gevonden pakketten.

Figuur 17: Synaptic geeft een overzicht van alle pakketten waar de zoekterm in voorkomt.

3 Klik nu op de regel met virtualbox-ose-guest-x11 en vervolgens op het vakje aan het begin van de regel. U ziet een scherm opduiken. Selecteer de optie Markeren voor installatie.

Figuur 18: Met ‘Markeren voor installatie’ selecteert u in Synaptic een pakket voor installatie.

4 Synaptic geeft nu aan dat een aantal andere pakketten vereist zijn om dit pakket goed te laten werken. Klik op Markeren.

Figuur 19: Synaptic houdt zelf in de gaten welke andere pakketten mee geïnstalleerd moeten worden.

5 Klik nu op Toepassen. In het scherm dat naar voren komt klikt u opnieuw op Toepassen. De benodigde software wordt nu geïnstalleerd.

Figuur 20: Synaptic geeft een overzicht van de installeren software en vraagt nogmaals om toestemming.

Zodra de installatie is afgerond herstart u de virtuele machine. Na de herstart komt Ubuntu met de nieuwe Unity grafische werkomgeving te voorschijn.

Figuur 21: Dit is Ubuntu 11.04 met de Unity grafische werkomgeving

Het kan gebeuren dat u lichtgrijze vensterkaders gepresenteerd krijgt. In dat geval moet u via het terminalvenster een paar instructies uitvoeren.

6 Klik op het Ubuntu logo linksboven en tik in het zoekvenster Terminalvenster in. Klik op het pictogram Terminalvenster.

7 In het terminalvenster moet u de volgende instructies achtereenvolgens uitvoeren:

$ killall gnome-settings-daemon
$ gnome-settings-daemon

Het is vervelend dat u in deze fase van de installatie al met het terminalvenster wordt geconfronteerd. De Unity grafische werkomgeving is echter nog volop in ontwikkeling en werkt nog niet 100%. U heeft nu wel een goed geïnstalleerde en volledig functionele Ubuntu-installatie, waarmee u al alles kunt doen. Veel plezier.

Het artikel ‘Ubuntu veilig uitproberen via VirtualBox’ is afkomstig van het boek ‘Snel aan de slag met Ubuntu’ (augustus 2011), geschreven door Jan Stedehouder en Frits de Jong. Dit artikel is beschikbaar onder de CC-BY-NC-SA 3.0 Nederland– licentie.

Share

Login






Uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren?

HCC op Twitter

Oneliners

Genius is the gold in the mine; talent is the miner who works and brings it out