HCC!Noord-Limburg nieuws

Windows-XP LinuxVanaf 8 april 2014 is het niet meer verantwoord om met Windows XP het internet op te gaan, laat staan gevoelige zaken als bankieren af te handelen. Gelukkig is er een (n.b. vrij verkrijgbaar en zo te downloaden) alternatief: Linux. Bijkomend voordeel is dat ook aanvullende software als bijvoorbeeld een officepakket of een beeldbewerkingsprogramma ook vrij verkrijgbaar is.

Wij zullen demonstreren hoe de Linux variant Xubuntu in plaats van XP wordt geïnstalleerd. Bovendien zullen we wat kleine aanpassingen maken om het uiterlijk van XP te benaderen.

Xubuntu is heel bescheiden wat systeemeisen betreft: 192 MB geheugen, 5 GB schijfruimte, een Celeron op 700Hz en 800x600 VGA is voldoende, hoewel meer natuurlijk beter is.

Via Xubuntu.com is nu al de versie 12.04 LTS te downloaden in twee smaken, nl. de live cd Desktop van waaruit een installatie mogelijk is en de minimalistische Alternate met meer mogelijkheden. Zie http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu-cdimage-xubuntu/releases/12.04/release. Na 17 april is er de nieuwe versie 14.04 beschikbaar, waarschijnlijk via http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu-cdimage-xubuntu/releases/14.04/release.

Dinsdagavond 6 mei as. zal de OpenSource werkgroep van HCC!Noord-Limburg een demonstratie/presentatie geven over de mogelijkheden om makkelijk over te stappen van Windows XP naar Linux: iedereen welkom in de Witte Kerk te Venlo-noord vanaf 20:00 uur

Share

adobe photoshop-iconHCC!Noord-Limburg organiseert vanaf 17 december een GRATIS vervolg workshop Adobe Photoshop CS6 (gebaseerd op het Adobe boek: 'Classroom in a book'), die gegeven wordt door onze fotobewerkings expert Henk Hovens in de Witte Kerk in Venlo-noord.

Als eerste wil Henk jullie kennis laten maken met datgene wat we tot nu toe geleerd hebben.

Dit is samengevat in de 10 geboden van Photoshop, welke te vinden zijn onder de volgende link en die we de eerste bijeenkomst op 17 december 2013 de revue laten passeren en behandelen. (Engelstalig). Dus ook diegene die het eerste deel van de cursus niet gevolgd hebben kunnen hieraan deelnemen.!!

Meld je aan, zodat we weten welke zaal we moeten afhuren i.v.m. het aantal deelnemers. We beginnen om 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur. (Deelname is gratis, je dient echter het lesboek Classroom in a Book Photoshop CS6 te bezitten om succesvol deel te kunnen nemen). Maximaal aantal deelnemers 20, dus vol = vol.

Zorg ervoor dat je je laptop bij je hebt met het programma Photoshop CS6 werkend.

Lees meer...

Share

Draadloze routerBinnenkort zullen in de Witte Kerk (Venlo-noord, de vaste locatie waar alle HCC!Noord-Limburg activiteiten plaatsvinden) de bestaande, inmiddels ca. 5 jaar oude draadloze routers allemaal vervangen worden door moderne, snellere draadloze routers. Niets alleen wordt een hogere snelheid verwacht, maar zal het e.e.a. stabieler werken en minder uitval kennen: een voordeel voor alle HCC!Noord-Limburg bezoekers!

De WiFi code blijft ongewijzigd geldig !

Share

Expert teamTijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) begin februari 2013 hebben zich na het aftreden van een tweetal bestuursleden (Bert Feijen en Jan de Roos, waarvan zich alléén Jan de Roos herkiesbaar stelde) ook een tweetal nieuwe bestuursleden verkiesbaar gesteld: Riet faber en Jan van der Linde: beiden reeds geruime tijd zéér actief voor HCC!Noord-Limburg. De ALV heeft alle 3 verkiesbare HCC-leden (Jan de Roos, Riet Faber en Jan van der Linde) tot bestuurslid van HCC!Noord-Limburg verkozen.

Bert FeijenAfscheid Bert Feijen

Door vervelende ziektes geplaagd heeft Bert met pijn in z'n HCC-hart toch het besluit moeten nemen zich niet verder in te kunnen zetten als bestuurder voor HCC!Noord-Limburg en zich dus niet meer verkiesbaar te stellen.

Als blijk van waardering heeft het bestuur Bert natuurlijk bedankt voor al het werk dat hij voor HCC!Noord-Limburg en ook HCC-breed heeft gedaan in de afgelopen jaren en hem een bronzen 'bijeenkomsten - vergader' beeldje geschonken.

Natuurlijk hopen wij dat Bert nog vaak als enthousiast bezoeker bij HCC!Noord-Limburg aanwezig zal zijn.

  

 

Bestuurssamenstelling

Conform HCC reglement hebben inmiddels de bestuursleden tijdens de eerst volgende bestuursvergadering na de ALV-2013 ondeling de taken als volgt verdeeld:

Functie Naam
Voorzitter en webdesigner Peter Nent
Secretaris Jan de Roos
Penningmeester Wim Hendriks
Bestuurslid en werkgroepcoördinator Anita Burhenne
Bestuurslid Riet Faber
Bestuurslid Jan van der Linde

 

Zie ook het overzicht op deze website bij contacten.

Share

Windows 8 door HCCOp 26 oktober wordt Windows 8 gelanceerd, het compleet nieuwe besturingssysteem van Microsoft. HCC organiseert door het hele land introductietrainingen om de overgang naar dit nieuwe besturingssysteem eenvoudig en soepel te laten verlopen. Want wat is er allemaal nieuw aan Windows 8? Moet je overstappen? En hoe moet je dit dan doen?

Ook bij HCC!Noord-Limburg is 2 oktober jl. een Windows 8 trainingen gegeven door Martin Bekelaar.

Download

Hou voor al het nieuws over Windows 8 de website van HCC in de gaten: www.hcc.nl/windows8 of deze website of volg de discussies hierover op www.hccforums.nl.

Share

blenden-naOok na de zomervakanties blijft HCC!Noord-Limburg actief voor al haar leden! Alle activiteiten vinden plaats in een 'vast' rithme:
.
.
.
.
.

Moment* Groep Activiteit
1e dinsdagavond van de maand, vanaf 20:00 uur Iedereen Algemeen ledenbijeenkomst met telkens een aantrekkelijke presentatie of demonstratie; tevens zijn vertegenwoordigers aanwezig voor alle werkgroepen
2e dinsdagavond van de maand, vanaf 20:00 uur Internet werkgroep Een werkgroep die zich actief met (Joomla) websites bezig houdt en alle ontwikkelingen op dat punt actief volgt
3e dinsdagavond van de maand, vanaf 20:00 uur Foto werkgroep Een werkgroep die zich o.l.v. coördinator Henk Hovens actief bezig houdt met het bewerken van foto m.b.v. Adobe Photoshop CS6 software
4e dinsdagavond van de maand, vanaf 20:00 uur

Beeldbewerking

Open Source werkgroep

Video werkgroep

Een werkgroep die zich o.l.v. coördinator Anita Burhenne actief bezig houdt met het bewerken van afbeeldingen m.b.v. PaintShop Pro (PsP) software

Een werkgroep die zich o.l.v. coördinator Tjeerd Hamm actief bezig houdt met Open Source software zoals Linux, Libre Office en de vele andere open source software

Een werkgroep in oprichting die zich o.l.v. coördinator Riet Faber actief bezig houdt met het bewerken van video m.b.v. Pinnacle software

5e dinsdagavond van de maand, vanaf 20:00 uur

Beeldbewerking

Open Source

Videowerkgroep

ALS er een 5e dinsdag in de maand is; zijn net zoals de 4e dinsdag wederom aanwezig: de beeldbewerking, Open Source en Video werkgroepen.

Note*: het vaste rithme zal doorbroken worden voor feestdagen en vakanties: raadpleeg dus ALTIJD de kalender van HCC!Noord-Limburg hier!

HCC leden hebben altijd gratis toegang; niet HCC leden hebben 3x gratis toegang; daarna worden ze geacht HCC lid te worden of betalen ze € 5,- per bezoek.

ELKE dinsdagavond om 20:00 uur in de Witte Kerk te Venlo

 

Share

Microsoft Surface-2Bij de promotie van de Surface 2 in een Microsoft-winkel eind september 2013 liet Panos Panay, verantwoordelijk voor de Surface-tablets bij Microsoft, veel doorschemeren nadat de nieuwe Surface 2 en de Surface Pro 2 door Microsoft uit de doeken werden gedaan, kwamen ook zijn ideeën over meerdere generaties Surface-tablets aan bod.

Nadat Panay gevraagd werd hoe het zat met de geruchten rondom de productie van een Surface Mini antwoordde hij met: "Er zijn veel mooie dingen waarover we aan het denken en werken zijn, ook zullen er meerdere beeldverhoudingen, groottes en geweldige dingen nog komen in de Surface-lijn."

Naast een andere grootte, zou een andere beeldverhouding een antwoord zijn op de onhandelbaarheid van de tablet in de zogenaamde portretmodus, waar vooralsnog niet direct verandering in zal komen. Ook sprak men over de komst van een Surface 2-tablet met een LTE-chip begin volgend jaar naar zowel de Verenigde Staten als Europa. Er zal echter geen Surface Pro 2-tablet komen met een LTE-chip.

Share
HCC!Noord-Limburg video werkgroepvacatureHCC!Noord-Limburg is op zoek naar een video werkgroep coördinator. Een gemotiveerde (onbetaald en dus als vrijwilliger) video hobbyist die samen met de leden van de video werkgroep telkens een interessant programma kan (laten) bieden, dit coördineert en (laat) communiceren, dit alles binnen het daartoe beschikbare budget.

Historie:
De video werkgroep van HCC!Noord-Limburg heeft sinds februari 2010 helaas geen werkgroepcoördinator meer na het vertrek van John Fleuren om gezondheids redenen: we wensen John natuurlijk veel beterschap en bedanken hem voor zijn inzet voor HCC!Noord-Limburg in de afgelopen jaren. 
 
Share
Plannen en meedenkenHCC!Noord-Limburg maakt zich klaar voor haar leden!
 
In de afgelopen periode zijn reeds vele kernleden en bestuursleden druk bezig geweest met het maken van plannen voor de komende periode voor HCC!Noord-Limburg. De meeste werkgroepen hebben weer een programma gemaakt waarmee ze een bepaald doelgebied gaan bestrijken zoals: Foto bewerking, Open Source, Beeld bewerking, Beginners, Internet, etc., daarnaast hebben we natuurlijk ook weer de algemenere, maandelijkse activiteiten gepland en minimarkten. 

Oproep
: Graag willen we ook de bezoekers van HCC!Noord-Limburg oproepen om met ideeën c.q. plannetjes voor activiteiten te komen. Heeft u een geweldig idee of plan ?, laat dit ons dan weten, zodat we dit mogelijk kunnen meenemen en (laten) realiseren. Hoe ?: mondeling tijdens één van onze bijeenkomsten of hier via Email.
Share

Login


Uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren?
Registreer

HCC op Twitter

Oneliners

Het is eenvoudig om iets complex te maken, maar het is uiterst moeilijk iets simpel te maken.